Vývoj špeciálneho systému na kontrolu kvality pre automotive

Zákazník riešil problém s kontrolou kanálov a dutín v odliatku pri odlievaní do kokily s pieskovým jadrom. Pieskové jadro vytvára požadované kanály a dutiny, nakoľko tekutý kov obtečie pieskové jadro. Po vytvrdnutí kovu a po vyklepaní pieskového jadra na tomto mieste ostanú potrebné kanály a dutiny.

V procese výroby dochádzalo k poškodzovaniu pieskového jadra pri jeho tvarovaní, alebo počas odlievania. Výsledkom bolo nedokonalé vytvarovanie kanálikov a dutín, alebo v horšom prípade ich zaliatie. Ďalším problémom boli neželané zvyšky piesku po vyklepaní jadra. Toto malo priamy dopad na funkčnosť výrobku.

Vyvinuli sme špeciálne riešenie na báze merania množstva svetla, ktoré prechádza cez kanáliky a dutiny. Vyhodnocovaním tohto parametra sme dokázali identifikovať zaliatia, zvyšky piesku, alebo iné poškodenia kanálikov a dutín a chybné výrobky sme vedeli vytriediť a kategorizovať druh poškodenia.

Zákazník výrazne znížil počet chybných výrobkov a na základe výsledkov kontroly vedel upraviť predchádzajúce operácie.