O nás

Rok 2019 bol pre nás prelomový. Rozhodli sme sa spojiť svoje know-how, inšpirovať našich klientov, rozvíjať a pomáhať im v oblasti, ktorú dôverne poznáme. Tou oblasťou je projektový manažment, automotive, IT,  ERP systémy, manažment kvality, monitoring, energetický manažment. 

Sme rodinná firma, čo sa premieta do celého firemného systému práce s našimi klientmi. 

Rodina je pre nás najsilnejšia hodnota, na ktorej sú založené naše princípy fungovania. Ktokoľvek s nami spolupracoval, stal sa tiež súčasťou našej rodiny. S našimi partnermi totiž pracujeme tak, aby dosahovali svoje odborné i osobné ciele. 

Náš tím

Etela Kočišová st. Konzultant
24 rokov riadim IT projekty. Moje skúsenosti premosťujú prax obchodníka, konzultanta, projektového manažéra, metodika a mentora. Vytváram postupy a stratégie ako môžu spoločnosti rýchlo a efektívne dosiahnuť merateľný úspech.
Igor Kočiš Konzultant/ Obchodný manažér
Do sveta IT som vstúpil roku 1993. Zameriavam sa na riešenia pre výrobné spoločnosti. Chápem rôzne typy výrob a ich väzbu na ostatné firemné procesy. V spolupráci so širokou škálou partnerov prinášam klientom unikátne a merateľné riešenia.
Etela Kočišová ml. Konzultant
Absolventka University of Manchester a Newcastle University so zameraním na business psychológiu. Špecializujem sa na pracovnú psychológiu, nábor pracovníkov a súvisiace personálno - procesné činnosti v IT a autmotive segmente.