Nové výrobné procesy, nový ERP systém

Zákazník implementoval nový ERP systém v prostredí novovznikajúcich výrobných procesov. Problémom bol komunikačný a kompetenčný nesúlad medzi dodávateľom informačného systému a implementačným tímom na strane zákazníka.

Našou úlohou bolo:

  • analýza dôvodov stagnácie projektu,
  • návrh krokov na vyriešenie krízového stavu,
  • nastavenie komunikačných štandardov a eliminácie nedorozumení na tejto úrovni,
  • stanovenie pravidiel spolupráce a kompetenčnej matice

Výsledkom bolo naštartovanie progresu v projekte a lepšia komunikácia v rámci implementačného tímu.