Monitorovacie systémy

Zákazník v chemickom priemysle riešil problém s nadmerným kmitaním technologického zariadenia, ktoré poškodzovalo kotvenie. Náš tím bol poverený úlohou nájsť príčinu tohto stavu a navrhnúť opatrenia na zníženie kmitania na úroveň, ktorá by nepoškodzovala kotviace prvky.

Inštaláciou meracieho zariadenia a analýzou celého výrobného procesu výrobnej kolóny sa nám podarilo nájsť príčinu neželaného stavu a navrhnúť potrebné nápravné opatrenia.