Na trhu nie sú zlé ERP systémy.

16. marca 2021

Na trhu dnes nenájdete vyslovene zlý ERP systém, ale napriek tomu sa stretávame so zákazníkmi, ktorí so svojim systémom nie sú spokojní.

Dobrý informačný systém je pre spoločnosť obrovským prínosom. Toto som už napísal niekoľko krát.

Dnes sa zameriam na stav, kedy to tak nie je. Prečo spoločnosti nie sú spokojné so svojimi informačnými systémami? Prečo stále bežia nové a nové výberové konania?

Je to kvôli tomu, že niektoré informačné systémy sú zlé a preto ich treba vymeniť? Alebo už nedokážu plniť požiadavky spoločnosti?

Pozrime sa na tento problém inou optikou.

Na to, či informačný systém je pre spoločnosť prínosom, majú vplyv štyri aspekty:

  1. Funkcionalita ERP
  2. Kvalita implementácie
  3. Kvalita dodávateľa ERP
  4. Schopnosť spoločnosti implementovať a „akceptovať“ ERP

Rozoberme si to postupne.

Funkcionalita ERP je daná charakterom produktu a filozofiou, ktorou autor riadi rozvoj tohto produktu. Spoločnosť Gartner Group prvý krát použila akronym ERP v roku 1990. ERP systémy sú tu v podstate už od čias sálových počítačov. Postupom času sa vyvíjali, špecializovali a takpovediac dozrievali.

V čase pred rokom 1989 veľa spoločností malo vlastné výpočtové strediská a tie disponovali rôznymi systémami na automatické spracovanie dát. Z tých sa neskôr mnohokrát vyvinuli dnes renomovaní dodávatelia informačných systémov. Mnohí však konkurenčné prostredie nezvládli a zanikli.

A toto je dôležitý fakt: ak spoločnosť zanikla, buď nedokázala držať krok s požiadavkami trhu, alebo bola neefektívna a v konečnom dôsledku teda nedokázala držať krok s požiadavkami trhu.

To znamená, že dnes sú na trhu len naozaj tí najlepší. Logický záver – informačné systémy, ktoré ponúkajú, nie sú zlé. Každý systém však má svoje zameranie, dobré ale aj slabé stránky. Je na niečo fokusovaný a svojím spôsobom výnimočný. Inak by už na trhu nebol.

Druhým bodom je kvalita implementácie. Z môjho pohľadu toto býva začiatok problémov vo vzťahu zákazník vs. informačný systém. Zlá implementácia nedokáže plne využiť potenciál systému, dokonca môže uškodiť vo forme zle nastavených procesov a dát. A to vie byť naozaj veľkým problémom. Implementácii sa budeme venovať v sérii samostatných článkov.

Kvalita dodávateľa ERP. Je na dodávateľovi, aby správne nastavil proces implementácie, súčinnosť zákazníka a hlavne aby správne ošetril jeho očakávania. Ono známe heslo: „Prehnané očakávania plodia veľké sklamania“ platí v tomto prípade naozaj do bodky.

Posledným v našom zozname je schopnosť zákazníka akceptovať a ľudovo povedané „stráviť“ nový systém. Toto je kompetencia TOP manažmentu spoločnosti. Základným kameňom úrazu je mylná predstava, že implementácia nového informačného systému je všeliek, ktorý lieči rokmi naakumulované problémy. Opak je však pravdou. Implementácia vytiahne na povrch množstvo niekedy aj netušených problémov. Ak spoločnosť na toto nie je pripravená, zmenu neprijme, výsledok sa dostaví takmer vždy vo forme „spackanej“ implementácie.

Podrobnejšie informácie o našom poradenstve v oblasti ERP systémov nájdete na našich stránkach.


Autor: Igor Kočiš. Som konzultant a obchodný manažér. Do sveta IT som vstúpil roku 1993. Zameriavam sa na riešenia pre výrobné spoločnosti. Chápem rôzne typy výrob a ich väzbu na ostatné firemné procesy. V spolupráci so širokou škálou partnerov prinášam klientom unikátne a merateľné riešenia.