Ako veľmi je kvalita dôležitá pre výrobné spoločnosti?

23. marca 2021

Kvalitu riešia výrobné spoločnosti už od nepamäti. Aká je jej súčasná pozícia? Ako sa s touto témou vysporiadava manažment a dodávateľsko-odoberateľský reťazec?

Kontrola kvality je v súčasnosti veľmi zaujímavá téma, má vplyv na viaceré oblasti biznisu (peniaze, vzťahy so zákazníkom, značka..). Tejto téme sa venujem od roku 2005. S kolegami sme vtedy založili oddelenie v DATALANe, ktoré sa venovalo návrhu a realizácii špecializovaných systémov na kontrolu kvality v procese výroby. V tých časoch boli v kurze hlavne VISION systémy.  

Naše riešenia sme poňali ako komplexné zariadenia integrované do výrobného procesu. V spolupráci so zákazníkom sme riešili a navrhovali naozaj sofistikované inšpekčné zariadenia, ktoré dokázali plniť požiadavky v oblasti kontroly rozmerov, tvarov a povrchov výrobkov. Vyvinuli sme dokonca niekoľko svetovo unikátnych riešení. Vtedy bola kvalita „Highlights“ a tomu zodpovedalo aj pomerne štedré financovanie takýchto projektov. Ale ako každá téma, aj táto zažila svoj vrchol, a ako sa hovorí, dnes je všetko inak.

Ja zaujímavé pozrieť sa s odstupom času na to, kam sa za toto obdobie posunula technológia a kam politika a vnímanie kvality samotnými spoločnosťami.

Quality level.

Hneď na úvod musím skonštatovať, že vyjadrenia typu: „Našim hlavným cieľom je kvalita!“, alebo voľné pokračovanie tohto sloganu: „Kvalita nie je našim cieľom, ale štandardom“ už dávno nemajú tú váhu ako kedysi.

Prečo kvalita už nie je to hlavné, čo spoločnosti sledujú? Minimálne sa už o tom nehovorí v rámci hlavnej komunikačnej témy výrobných spoločností. Netvrdím, že kvalita nie je dôležitá, ale prekryli ju iné priority.

Dôvodov je niekoľko:

  1. Komplikované výrobné technológie
  2. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  3. Peniaze

Poďme si to rozobrať postupne

  1. Výrobné technológie sú čím ďalej, tým viac zložitejšie a do celého výrobného procesu vstupuje čarovná mantra v podobe Industrie 4.0. Podiel ľudskej práce klesá.  Výroba sa snaží reagovať na dynamický trh, stáva viac dynamickou. Požiadavky na kvalitu sú tým pádom riadené tiež dynamicky  – toto vyžaduje pomerne sofistikované inšpekčné mechanizmy, ktoré sú však drahé. Je dôležité rozlišovať, či riešim systematickú chybu alebo náhodnú, ktorej výskyt neviem predpovedať a jej vznik nijako ošetriť.
  2. V dodávateľsko-odberateľských vzťahoch častejšie rezonuje hlavne problém zodpovednosti a peňazí. Zažil som to na vlastnej koži, keď sa rieši zákaznícka reklamácia (myslím taká, keď už hrozia naozaj zásadné zmluvné pokuty). Vtedy do hry vstupujú právnici a viac sú dôležité formulácie v zmluve ako skutočnosť, ktorá sa udiala. Riešenie takýchto sporov je beh na dlhú trať a výsledok nie je garantovaný ani pre jednu zúčastnenú stranu.
  3. Na prvom mieste sú vždy peniaze. Stretol som sa s názorom, že inšpekčný systém okrem potreby investície (CAPEXu) generuje ďalšie náklady počas prevádzky tým, že vyhadzuje výrobky do odpadu alebo na prepracovanie.  Plánovanie investícií v spoločnostiach beží na ročnej báze. Viem si predstaviť investičné komisie, kde sa riešia priority.  Kto zainvestuje do kontrolného zariadenia, ktoré generuje náklady? Časový horizont očakávaných efektov sa skracuje a momentálne sa prekrýva s finančným horizontom. Investícia do kvality je dlhodobá záležitosť a preto je problém presadiť zariadenie, ktoré generuje náklady a zlepšuje image v horizonte x rokov. Nehľadiac na to, že spoločnosti už do tohto image investovali a teraz chcú investíciu zúročiť.  

Ako z toho začarovaného kruhu von?

Riešení je niekoľko. Ak vynecháme investovanie do výrobných technológií, ktoré je v určitom momente kontraproduktívne, je potrebné sa zamerať na samotné procesy kontroly, ich miesto vo výrobnom procese a komplexnosť. Každý detail v tomto smere môže výrazne ovplyvniť cenu riešenia a tým pádom aj zmysluplnosť tejto investície.

V pokračovaní tohoto článku sa budeme venovať práve tejto tematike, a podrobnejšie si rozoberieme, prečo, ako a čím kontrolovať kvalitu vo výrobnom procese.

Viac o našom prístupe nájdete na našej stránke venujúcej sa problematike kontroly kvality.


Autor: Igor Kočiš. Som konzultant a obchodný manažér. Do sveta IT som vstúpil roku 1993. Zameriavam sa na riešenia pre výrobné spoločnosti. Chápem rôzne typy výrob a ich väzbu na ostatné firemné procesy. V spolupráci so širokou škálou partnerov prinášam klientom unikátne a merateľné riešenia.

Ak Vás tento článok zaujal, riešite podobné problémy, veľmi radi Vám poradíme a pomôžeme.