Kontrola kvality

Kvalita je súhrn merateľných i nemerateľných vlastností výrobku, jeho znakov a charakteristík, ktoré určujú mieru jeho spôsobilosti plniť funkcie na ktoré je určený. Kvalita je v súčasnosti považovaná za dôležitú veličinu, ktorá vytvára konkurenčnú výhodu spoločnosti.

Táto strohá definícia v sebe skrýva obrovské množstvo procesov, technických a technologických opatrení, ktoré majú za cieľ dosiahnuť a udržať požadovanú kvalitu.

Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom, vývojom a nasadzovaním inšpekčných mechanizmov, ktoré vedia priamo vo výrobe kontrolovať fyzikálne parametre výrobkov.

Zameriavame sa hlavne na:

 1. Kontrolu povrchových chýb výrobkov (2D aj 3D)
 2. Bezkontaktnú vizuálnu kontrolu hlbokých otvorov, dier a vnútorných závitov
 3. Kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov

Naše riešenia sa snažíme navrhovať ako:

Komplexné zariadenia vložené do výrobného procesu

 • Manuálne obsluhované
 • Priamo prepojené na výrobné linky
 • Obsluhované robotmi

Jednoduché systémy pre poloautomatickú alebo ručnú kontrolu

 • Ručne ovládané kontrolné zariadenia
 • Zariadenie s jednoduchou mechanikou
 • Poloautomatické inšpekčné systémy

Špecifický sme hlavne svojim prístupom k návrhu riešenia pre zákazníka. Ten pozostáva z nasledovných krokov:

 • Definovanie parametrov, ktoré zákazník potrebuje kontrolovať
 • Hľadanie vhodnej senzoriky a konceptu riešenia pre danú požiadavku
 • Overenie konceptu (proof of concept)
 • Návrh technického riešenia (spôsob manipulácie so zariadením a výrobkom, návrh mechaniky, integrácia do výrobného procesu, automatizácia, obslužnosť, kapacita zariadenia)
 • Realizácia
 • Testovanie a odovzdanie zákazníkovi