ERP - Enterprise Resource Planing

Poradenstvo pre ERP systémy

Informačný systém, alebo aj ERP (Enterprise Resource Planing), je dnes pre spoločnosti nedeliteľnou súčasťou interných procesov. Jeho výhody sú nepopierateľné. Dokáže priniesť úspory zdrojov spoločnosti, či už ľudských, materiálnych alebo finančných.

Dôležité je vedieť správne si informačný systém vybrať, dobre ho nasadiť a efektívne používať.

A práve na tieto tri oblasti sa špecializujeme s našim poradenstvom pre ERP systémy.

  1. Vieme zákazníkovi poradiť už na samom začiatku, keď zvažuje potrebu nového informačného systému.
  2. Máme skúsenosti s nasadzovaním ERP riešení. Toto je veľmi komplikovaný a dôležitý proces, ktorý rozhoduje o tom, či ERP bude, alebo nebude pre spoločnosť prínosom.
  3. Na používanie ERP systému má vplyv veľa faktorov. Medzi najvýznamnejší patrí potreba neustálej optimalizácie a zlepšovania procesov. A to je tretia oblasť, kde zákazníkovi vieme kvalifikovane poradiť

Viac na tému Poradenstvo pre ERP systémy nájdete v našom blogu, kde sa jednotlivým témam venujeme podrobne.

Ak riešite nejaký problém súvisiaci s výberom, nasadzovaním, alebo optimalizáciou vášho ERP systému, radi Vám pomôžeme.

Kliknite na tlačítko a my Vám radi pomôžeme.