Informačný systém je pre spoločnosť obrovským prínosom

6. februára 2021

Dobrý informačný systém je pre spoločnosť obrovským prínosom. Vybrať dobrý informačný systém je relatívne zložité. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o proces, ktorý pozostáva zo štyroch základných krokov:

  1. Analýza východiskovej situácie v spoločnosti a určenie priorít
  2. Výber informačného systému na základe analýzy
  3. Implementácia informačného systému do existujúcej štruktúry spoločnosti
  4. Zaškolenie užívateľov

Medzi hlavné benefity vhodne vybraného informačného systému a jeho správnej implementácii do existujúcej štruktúry spoločnosti patria:

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti
  • Úspory financií 
  • Úspora ľudskej práce
  • Lepšie podklady pre rozhodovanie
  • Lepší prehľad manažmentu

Každý z týchto bodov sa dá rozmeniť na drobné. Dá sa o nich diskutovať a pre rôzne spoločnosti môžu mať vlastné priority.

Je jasné, že na informačný systém určený pre  výrobnú spoločnosť budú kladené úplne iné nároky ako na informačný systém určený  pre sieť  malopredajní.

Zo  skúsenosti však viem, že kvalitný Informačný systém sám o sebe nie je zárukou naplnenie spomínaných benefitov.

V sérii nasledujúcich článkov sa detailnejšie pozrieme na to, ako spoločnosti používajú informačné systémy, prečo a ako ich vyberajú a s akými úskaliami sa pri tom stretávajú.

Každá spoločnosť má od svojho informačného systému vlastné očakávania a je len na nej, či sa tieto očakávania naplnia.

V podstate sa dá ale povedať jedno: Na Slovensku momentálne neexistuje zlý informačný systém. Existujú len viac alebo menej dobré implementácie.

Podrobnejšie informácie o našom poradenstve v oblasti ERP systémov nájdete na našich stránkach.


Autor: Igor Kočiš. Som konzultant a obchodný manažér. Do sveta IT som vstúpil roku 1993. Zameriavam sa na riešenia pre výrobné spoločnosti. Chápem rôzne typy výrob a ich väzbu na ostatné firemné procesy. V spolupráci so širokou škálou partnerov prinášam klientom unikátne a merateľné riešenia.