Operatívny monitoring

Operatívny monitoring

Operatívny monitoring výrobných technológií a konštrukcií je sada technických riešení, SW produktov a procesov, ktoré dokážu monitorovať mechanické namáhanie výrobných technológií, konštrukcií a budov a ich správanie sa.

Prostredníctvom operatívneho monitoringu zákazník získa informácie o neštandardných stavoch, alebo probléme na svojom zariadení. Tieto informácie zároveň uľahčujú návrh nápravných opatrení.

Typickým príkladom sú kritické alebo až havarijné stavy, prípadne o stavy, ktoré sú trvalé, ale je potrebná ich analýza a náprava.

Operatívny monitoring môžeme použiť na tieto oblasti:

  • Stabilita a pevnosť konštrukcií technologických celkov
  • Kmitanie konštrukcií
  • Deformácie potrubných systémov
  • Tesnosť a pevnosť prírubových spojov
  • Sledovanie tesnosti / úniku médií na zásobníkoch, potrubiach a spojoch
  • Hodnotenie únavovej životnosti
  • Odhadovanie zostatkovej životnosti
  • Analýza vibrácii a hlučnosti rotačných strojov

Operatívny monitoring tak poskytuje možnosť veľmi rýchlo získať informácie potrebné pre vykonanie dôležitého rozhodnutia.