Energetický manažment

Energetický manažment

Energetický manažment je pomerne široká téma. Zahŕňa v sebe mnoho činností od zberu a vizualizácie dát cez problematiku vyhodnocovania týchto dát až po návrh a realizáciu metód zameraných na znižovania spotreby energií. Medzi médiá, ktoré spadajú do tejto oblasti patria:

  • Plyn
  • Elektrina
  • Teplo
  • Voda

Ak chcete zistiť, či sa Vás táto téme týka, prečítajte si nasledujúce otázky:

Aký veľký podiel tvoria náklady na energie z celkových nákladov a viete ich ovplyvňovať?

Ste spokojní s výškou nákladov na energie?

Máte dostatok informácií o spotrebe energií?

Poznáte metodiky na systematické znižovanie nákladov na energie?

Je možné znížiť náklady na dodávku tepla aj v prípade, že máte teplo zabezpečené cez centrálne zásobovanie teplom?

Zaťažuje Vás táto problematika a hľadáte spôsoby, ako ju riešiť?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, kontaktujte nás a pomôžeme vám nájsť riešenie.

➢Sme spoločnosť špecializujúca sa na procesné, riadiace a kontrolné systémy v priemysle, službách a štátnej správe

➢Spolupracujeme s celou škálou expertov pre dané oblasti,

➢Máme 25 ročnú prax v oblasti ERP riešení

➢Od roku 2005 máme skúsenosti s návrhom a realizáciou špecializovaných inšpekčných a monitorovacích systémov

➢Poskytujeme procesné a projektové poradenstvo

➢Od roku 2007 pôsobíme v oblasti energetiky

➢Máme skúsenosti s nasadením rozsiahleho systému na Energetický manažment